Wieś Narocz (nazwa istnieje od 1964) w XV wieku miała nazwę Medal Minor. W XVI wieku miasteczko w dokumentach występuje jako Kobylnik. W roku 1434 książęta Świrscy założyli Kościół św Andrzeja Apostoła. Na tablicy pamiątkowej świątyni czytamy, że pierwsza świątynia była wykonana z drewna. W 1651, książęta Świrscy wznieśli nowy budynek kościoła świętego Andrzeja, ale ten został zniszczony podczas najazdu „Moskwy” w wojnie 1654-1667.

W 1736 roku, Kościół św Andrzeja rekonstruowany ze środków dziedzicza Kobylnika Martina Askierko, kasztelana Nowogródzkiego. W tych czasach kościół jest opisany jako świątynia „o wielkich rozmiarach”, której wnętrze było ozdobione sześcioma ołtarzami. Po pożarze w 1862 roku kościół odnowiony został ponownie, przez plebana Ludwiga Miniczkiego i Tytusa Świętorzeckiego. W świątyni były trzy ołtarze. W ołtarzu głównym znajdował się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus w srebrnej, z pozłacanymi elementami, szacie.

Z budynków starego kościoła do naszych czasów przetrwała tylko dzwonnica. Jest to pomnik narodowej architektury drewnianej, zbudowany w XVIII wieku. Po odbudowie w XIX wieku dzwonnicy nadano rysy klasycyzmu.

Przy kościele św Andrzeja działała szkoła i szpital.

W 1867 roku administratorem kościoła został Władysław Rutkowski.

W 1872 roku administratorem kościoła czwartej klasy był Stanisław Sulżyński.

Proboszczami parafii kobylnickiej byli: w 1874 Józef Berżanski, w 1881 Antoni Grekowicz; w 1886 Michał Ordyński, w 1891 roku Ignacy Rosołowski.

W 1908-1913 latach księdzem-wikariuszem kościoła był Adam Plaskaczewski, w 1915 – Jan Silewicz.

W 1921 roku proboszczem parafii został Kazimierz Pawłowicz. Został on w 1943 roku zamordowany przez partyzantów. Ze źródła wynika, że latem 1943 podczas napadu sowieckiego oddziału partyzanckiego, prawdopodobnie dowodzonego przez rosyjskiego zbrodniarza Fiodora Markowa, na parafialną wieś Kobylnik, partyzanci rozpoczęli palenie budynków. Płonąć zaczął też dom parafialny, w którym mieszkała matka księdza. Zginął, gdy biegł jej na pomoc, wołając „Mamusia!”.

Pretekstem do napadu na wieś było poszukiwanie Niemców. W tym czasie nie było ich jednak we wsi.

o. Kazimierz Pawłowicz (1887-1943), student filozofii i teologii seminarium w Wilnie 1906-1911, ks. Wikariusz parafii Brańsk (dek. Bielsk Podlaski) do 1911, ks.-wikariusz parafii Świr do 1920 (dek. Świrski) proboszcz parafii Kobylnickiej 1920-1943.

4 stycznia 1952, został uwięziony i zesłany do Kazachstanu proboszcz Piotr Wasiuczonek.

Chociaż parafia pozostała bez księdza, wierni sami modlili się i odprawiali nabożeństwa w świątyni. Początkowo ludzie mieli nadzieję na lepsze i starali się uzyskać zgodę od władz na pracę kapłana.

Wkrótce władze komunistyczne odebrały klucze do świątyni. Po tej akcji parafianie zaczęli odprawiać Drogę Krzyżową wokół kościoła. Zbierało się tak wiele osób, że ich śpiew było słychać w odległości dwóch kilometrów. Nocą parafianie nie spali: pilnowali kościoła aby nie został podpalony.

W końcu zostało wydane pozwolenie na pracę kapłana. Początkowo sporadycznie, a później regularnie zaczął przyjeżdżać ks. Lucjan Pawlik z Zadoroża.

Od 1989 roku w parafii służą Karmelici Bosi.  Parafia obchodzi uroczyste wspomnienia św. Antoniego (13 czerwca), św. Rocha (16 sierpnia) i św. Andrzeja Apostoła (30 listopada).

16 października 2008, w 30. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, w Naroczy został poświęcony przez arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza pomnik wielkiego papieża czasów współczesnych. Stało się to dokładnie o godzinie 18.45 – w czasie w którym w roku 1978 świat usłyszał pamiętne “Habemus Papam!”.

Otwarcie pomnika Jana Pawła II – 16 października 2008.

21 października 2012, na prośbę wiernych parafii, do kościoła zostały wniesione relikwie krwi Św. Jana Pawła II, które przekazał metropolita Krakowski – Kardynał Stanisław Dziwisz, były sekretarz osobisty Papieża Jana Pawła II.

Relikwie krwi Św. Jana Pawła II – 21 października 2012

22 sierpnia 2019 z udziałem abp Tadeusza Kondrusiewicza, metropolity Mińsko-Mohylewskiego, a także przedstawicieli władzy Białoruś i Polski w kościele została odsłonięta tablica ku pamięci Marii Kaczyńskiej, żony prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Była ona ochrzczona w parafialnym kościele w roku 1942 przez proboszcza Kazimierza Pawłowicza.

Tablica ku pamięci Marii Kaczyńskiej, żony prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, ochrzczonej w kościele w 1942 roku

* Wyrażamy wdzięczność za pomoc w tłumaczeniu strony Piotrowi Andrzejewskiemu z Gdyni